Events & News

Jagatik Bhasha Din 2022
Dr. Dada Vaidya College of Educationevent

Jagatik Bhasha Din 2022

गोवा विद्याप्रसारक मंडळ, डॉ. दादा वैद्य शिक्षण महाविद्यालयात २ मार्च २०२२ रोजी जागतिक मराठी भाषा गौरव दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी शिक्षक,…
‘अक्षरमंच’ मासिकाचे अनावरण २०२२
Dr. Dada Vaidya College of Educationevent

‘अक्षरमंच’ मासिकाचे अनावरण २०२२

गोवा विद्याप्रसारक मंडळ डॉ. दादा वैद्य शिक्षण महाविद्यालयात २ मार्च २०२२ रोजी मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त ‘अक्षरमंच’ या मराठी मासिकाचे अनावरण करण्यात आले. या…